Kontakt

Flere barneskoler benytter Herico Undervisningsmateriell i undervisningen.

Materiellet er oppdatert etter gjeldende læreplaner,
og er utarbeidet av pedagoger som arbeider i skoleverket og som kjenner til «hvor skoen trykker».

Arbeidsbøkene er et svært godt supplement til de ordinære læreverkene.

Arbeidsbøkene koster ca. 1/3 av tilsvarende materiell, da de selges direkte fra vårt trykkeri; Dialecta Kommunikasjon AS

Kontakt oss:

Terje Nilstad
Telefon: 995 60202
Epost: terje@dialecta.no