Arbeidsbøker i geografi og norsk for 5–7. klasse

GEOGRAFI

Samfunnsfagdelen i L-97 vektlegger geografiske kunnskaper om vårt eget land i 5. klasse, Norden/Europa i 6. klasse og verden for øvrig i 7. klasse. Vi har flotte arbeidshefter som gjennom massevis av oppgaver og opplysninger øker interessen for å arbeide med stoffet enkeltvis eller i grupper. Heftene er oppdatert våren 2012. Fasit kr. 49,-.

NORSK

Et arbeidshefte som kan benyttes i 5. klasse og hele mellomtrinnet. Gjennom spennende oppgaver lærer elevene seg grunnleggende grammatikalske regler, ordklasser, tekstbehandling, kryssord, osv.

Ved fakturabeløp under kr. 500,- eks. mva, kommer et faktura-/eksp. gebyr på kr. 100,- i tillegg. Prisene er eks. porto og mva.

I Beredskapsplan for sorgarbeid

«GJENNOM SORG» 
(Solrun N. og Morten A. Fleischer) Heftet er en fin beredskapsplan ved dødsfall, alvorlige ulykker – hvor elever og/eller ansatte i skolen er involvert.

Bestill

Fyll inn antall og kontaktinformasjon.


Undervisningsmateriell

Arbeidsbøker:

Fasit:

 

Bokmål:

Nynorsk:

Bokmål:

Nynorsk:

Geografi Norge:

Geografi Europa:

Geografi Verden:

Norsk Gramatikk:


Temahefte

Kun bokmål

"Gjennom sorg":Tilsendingsadresse


FakturaadresseUndervisningsmateriell

Geografi Norge -Arbeidsbok

Geografi Norge -Fasit

Geografi Europa -Arbeidsbok

Geografi Europa -Fasit

Geografi Verden -Arbeidsbok

Geografi Verden -Fasit

Norsk Gramatikk -Arbeidsbok


Temahefte

Kun bokmålTilsendingsadresse


Fakturaadresse